088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

รายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : สารกำจัดปลวกแมลง BIO 100%

สารกำจัดปลวกแมลง  BIO 100%สารกำจัดปลวกแมลง  BIO 100%สารกำจัดปลวกแมลง  BIO 100%

 สารโรติโนน ใช้กำจัดปลวกได้ทุกชนิด

เป็นสารที่สกัดได้จากหางไหล โดยหางไหลเป็นไม้เลื้อยชนิดแข็ง มี 2 ชนิด ได้แก่ หางไหลแดง เมื่อสกัดจะได้ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม และหางไหลขาว เมื่อสกัดจะได้ของเหลวสีขาวขุ่น ซึ่งในสารสกัดจากหางไหลจะมีสารสำคัญหลายชนิด ได้แก่ rotenone , deguelin, elliptone, tephrosin, taxicarol และ sumatrol เป็นต้น สารเหล่านี้รวมเรียกว่า โรตินอยด์ (rotenoids) จากการทดลองพบว่า rotenone และ deguelin มีฤทธิ์ฆ่าปลวกและ  แมลงมากที่สุด โดยโรติโนน เป็นสารออกฤทธิ์ต่อแมลงในลักษณะ stomach และ contact poison คือทำให้แมลงตายหลังจากกินเข้าไป และตายเพราะสัมผัสตัวแมลงแล้วซึมเข้าไปในตัว สารโรติโนนเป็นสารที่สามารถสลายตัวได้เองเมื่อถูกความร้อนและแสง จึงไม่มีพิษตกค้าง 

สารกำจัดปลวกแมลง  BIO 100%

 สารไพรีทรินส์ (Pyrethrins) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลง โดยไพรีทรินส์เป็นสารที่ได้จากการสกัดดอกไพรีทรัม (เป็นดอกไม้ในสกุลเดียวกับดอกเบญจมาศ) ซึ่งไพรีทรินได้ถูกนำมาใช้เป็นสารในการควบคุมและกำจัดแมลงมาหลายศตวรรษ  และถูกยอมรับว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์สูง สารไพรีทรินส์ที่พบในดอกไพรีทรัมมี 2 ประเภท ซึ่งจะถูกเรียกว่า  ไพรีทรินส์ I และไพรีทรินส์ II ซึ่งทั้ง 2 ตัวจะทำหน้าที่ในการควบคุมและกำจัดแมลง

ทั้งนี้ ไม่ควรสับสนกับสารไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เช่น สาร Permethrin เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารสังเคราะห์ โดยเลียนแบบโครงสร้างทางเคมีมาจากสารไพรีทรินส์ ที่แม้จะมีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงคล้ายกัน แต่ความปลอดภัย และการตกค้างต่างกัน โดยสารไพรีทรินส์ (Pyrethrins) จะมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติ ไม่ตกค้างเพราะสามารถย่อยสลายได้เอง ขณะที่สารจำพวกไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เป็นสารสังเคราะห์จะมีอันตรายสูง และจะตกค้างทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากดแมลง และยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

วันที่ประกาศ :
03 ธันวาคม 2555  19:48:33

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารกำจัดปลวกแมลง BIO 100%


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<